Expert Review

Inzicht over het functioneren van je huidige website!

Als je al een website in gebruik hebt en je wil meer informatie ontvangen over de huidige presentatie van deze website, kan je een Expert Review aanvragen.

Deze Expert Review wordt aan de hand van literatuur en onderzoek ondersteund en bestudeert met name hoe gebruiksvriendelijk de website momenteel is. Uiteraard wordt goed in ogenschouw genomen hoe de doelstellingen van de desbetreffende website en de daarbij gepaarde opbouw en toepassingen op elkaar afgestemd zijn.

Aan de hand van een uitgebreide checklist geeft de Expert Review een bondig overzicht over de huidige staat van je website. Daarbij valt onder andere te denken aan (hoeveelheid en indeling van) tekstgebruik, lay-out, pagina-indelingen en menustructuur.

Ontvang in ons Expert Review een rapport met resultaten over je website!

Expert Review pakket:


  • Website rapport met onderbouwde adviezen

Interesse in een Expert Review XL?

Als je tevens geïnteresseerd bent in herontwerpen, die onze verbetersuggesties van je website ondersteunen, dan kan je voor het Expert Review XL pakket kiezen. In dit uitgebreidere pakket worden herontwerpen meegeleverd die aan de websitebeheerder overhandigd kunnen worden.

Werkwijze Expert Review:

Stap 1Stap 2Stap 3Stap 4
Aanvraag

Na je aanvraag voor het Expert Review pakket, nemen wij contact op.

Terugkoppeling

Tijdens onze terugkoppeling kan je eventuele extra aandachtspunten kenbaar maken. Het is belangrijk dat in deze stap doelstellingen en richtlijnen van de website voor ons duidelijk zijn.

Analyse

Vervolgens gaan wij aan de slag om de website te beoordelen. Aan de hand van een uitgebreide checklist, welke wetenschappelijk ondersteund is, worden de pagina's beoordeeld.

Rapport

Hierna ontvang je een rapport met onze bevindingen. Het rapport zal diverse punten en categorieën bevatten. Daar waar mogelijk wordt extra uitleg gegeven, met achterliggende gedachten en verbetersuggesties.