Jon & Eve webdesign probeert de optimale balans te vinden tussen een overzichtelijke gebruikerservaring en het behalen van conversie doelstellingen!

Vermijden van misleiding en onbewuste verwarring

Tegenwoordig zijn er veel websites die zich "schuldig" maken aan clickbaits (sensationele titels) of misleidende content. Ze scheppen daarmee verwachtingen die ze uiteindelijk niet waarmaken. Toch proberen ze op deze manier bezoekers te verleiden. Uiteraard is deze vorm van bedrijfsvoering ieders goed recht, maar wekt dit vaak ook ergernissen op.

Jon & Eve webdesign is van mening dat het misleiden van consumenten uiteindelijk altijd in het nadeel van de ondernemer werkt. Natuurlijk betekent dit niet dat een bepaalde sturing of nadruk op bepaalde gewenste handelingen niet doorgevoerd mag worden, maar wel dat de consument alle benodigde en beschikbare informatie op een duidelijke wijze moet kunnen bemachtigen. 

Ook wordt vaak onbewust verwarring gezaaid. In de overtuiging om zo veel mogelijk informatie te verschaffen, bestaat de kans dat de klant door de bomen het bos niet meer kan zien. Jon & Eve webdesign probeert de optimale balans te vinden tussen een overzichtelijke gebruikerservaring en het behalen van conversie doelstellingen.

Misleidende of afleidende teksten zijn op een website uit den boze!

De definitie van User Experience (UX) Design

User Experience (UX) Design is het proces waarbij producten worden gemaakt die zinvolle en persoonlijk relevante ervaringen bieden. Dit omvat bruikbaarheid en de plezier van het gebruik ervan.

Het houdt zich ook bezig met het gehele proces van het verwerven en integreren van het product, inclusief aspecten van branding, ontwerp, bruikbaarheid en functie. Als het product voor de gebruiker op een positieve manier waarde creëert die is beloofd, dan ben je geslaagd in de User Experience.

User Experience (UX) Design bieden zinvolle en persoonlijk relevante ervaringen!

De waarde van User Experience

Een optimaal UX Design is van onschatbare waarde tijdens het binden van bezoekers of klanten. Een optimaal UX Design heeft de gebruikerservaring van de doelgroep hoog in het vaandel staan. Grote waarde wordt gehecht aan een gebruiksvriendelijke navigatie om de bezoeker een optimale ervaring voor te schotelen.

Misleidende of afleidende teksten of objecten zijn uit den boze. Een User Experience is uiteraard altijd subjectief, maar toch zijn er veel onderzoeken gedaan naar algemene uitgangspunten. Wij zullen in onze ontwerpen altijd rekening houden met deze stelregels om zo de kans op afleiding of zelfs irritatie zo klein mogelijk te maken. Een gebruiksvriendelijke omgeving is daarvoor vereist en zal uiteindelijk resulteren in meer tevreden gebruikers.