Expert Review XL

Kies voor het Expert Review XL pakket!

Uit het Expert Review pakket vloeit een rapport over je website, maar dit biedt geen inzichten over herontwerpen. Om tevens herontwerpen te ontvangen, welke gerelateerd zijn aan het rapport, biedt Jon & Eve webdesign het Expert Review XL pakket aan.

Creatieve en gestructureerde herontwerpen bieden oplossingen aan voor eventuele gevonden achterstanden van je website. Deze herontwerpen kunnen vervolgens aan de websitebouwer overhandigd worden om inspiratie te geven voor aanpassingen.

Kies voor het Expert Review XL pakket en verbeter je website met onze inzichten!

Expert Review XL pakket:


  • Website rapport met onderbouwde adviezen
  • Herontwerpen

Werkwijze Expert Review:

Stap 1Stap 2Stap 3Stap 4Stap 5
Aanvraag

Na je aanvraag voor het Expert Review pakket, nemen wij contact op.

Terugkoppeling

Tijdens onze terugkoppeling kan je eventuele extra aandachtspunten kenbaar maken. Het is belangrijk dat in deze stap doelstellingen en richtlijnen van de website voor ons duidelijk zijn.

Analyse

Vervolgens gaan wij aan de slag om de website te beoordelen. Aan de hand van een uitgebreide checklist, welke wetenschappelijk ondersteund is, worden de pagina's beoordeeld.

Rapport

Hierna ontvang je een rapport met onze bevindingen. Het rapport zal diverse punten en categorieën bevatten. Daar waar mogelijk wordt extra uitleg gegeven, met achterliggende gedachten en verbetersuggesties.

Schetsontwerpen

Tot slot leveren wij, gebaseerd op het rapport uit stap 4, herontwerpen aan. Deze kunnen aan de websitebouwer worden overhandigd.